Deyader Üyelik Formu

Derneğimize üye olmak için gerekli üyelik formunu yan taraftan indirebilir ve üyelikle ilgili bilgilere Hakkında - Üyelik menüsü altından ulaşabilirsiniz.

Birimler

Dünya Engelsiz Yaşam Derneği Altında Yer Alan Birimler

Çocuk Hakları Birimi

DEYADER Türkiye’de çocuklara yönelik yaşanan sorunlara ulusal ve uluslararası dikkati çekebilmek için çözüm yolları arıyor lobi faaliyetleri yürütüyor, seminer ve konferanslar düzenliyor.

Kadın Hakları Birimi

DEYADER cinsiyetler arası fırsat eşitliğini yaygınlaştırıcı politikalar geliştirebilmek kadınların meslek edinerek ekonomideki varlıklarını güçlendirmek için çalışıyor. Kadınların önündeki sosyal ve aile engellerini kaldırılmak için çaba harcıyor.

Gençlik Hakları Birimi

DEYADER herkesin temel eğitim alma hakkı olduğu ilkesinden yola çıkarak, tüm erkek ve kız çocuklarına temel eğitim verilmesini, kadınların eğitim ve meslek alanında güçlendirilmesi hedefliyor.

Yaşlı Hakları Birimi

DEYADER mümkün olan en uzun süre evde bakım, evde bakımın mümkün olmadığı andan itibaren kurumda bakım modelini Türkiye’de yaygınlaştırmak için projeler ve çözümler üretiyor, geliştiriyor.

Engelli Hakları Birimi

DEYADER engelli ve yaşlı kullanıcıların kentsel alanda ulaşım, dolaşım ve yapılara erişimde karşılaştıkları güçlükleri vurgulamak ve bu güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik planlar yapıyor, ihtiyaçları tespit ediyor.

Mülteci Hakları Birimi

DEYADER Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmış göçmen kız ve erkek çocukların ‘kayıp kuşak’ haline gelmesinin önlenebilmesinde, ülkemizle bütünleşmesine yönelik tüm koşulların gerçekleştirilmesinde etkin bir rol oynuyor.

Hayvan Hakları Birimi

DEYADER hayvanların da yaşam hakkının olduğu bilincini giderek bu canlılara toplumsal bilinci inşa etmek istiyor. Bu yüzden de sokak hayvanların yaşam kalitelerinin yükseltmek için çalışmalar hazırlıyor.

Ekolojik Sistem Birimi

DEYADER doğal dengenin sürdürülebilir bir şeklide ayakta kalabilmesi için bir Ekosistem yaklaşımı oluşturdu. Bu yaklaşım, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm sistemin işlevlerinin korunması için çalışıyor.

Evsizler Birimi

DEYADER, evsizlere yönelik sosyal sorunların giderek arttığı günümüzde, herkesin gözlerini kapadığı ve toplumsal bir yara haline gelen barınmasız insanlar için konaklama merkezleri kurarak onların öz bakım ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir hizmet modeli sunmaya hazırlanıyor.

Çalışmalarımız

Dünya Engelsiz Yaşam Derneği Çatısı Altında Yaptığımız Çalışmalar.

Yönetim Kurulu

Semih MERDOL

Başkan

Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun gelişmesini sağlayan en güzel fiildir. İyilik yap iyilik bul felsefesi ile çıktığımız bu yolda bizlere destek veren eller ne kadar çok olursa, yükümüz de o kadar hafifleyecektir.

Sibel ÇAKI

Başkan Yardımcısı

Her insanın topluma hizmet edebilmesi için yapması gereken tek şey; sadece parası ile değil, zamanı ile, gücü ve gönlü ile, içindeki o büyük adanmışlıkla hiç umudunu yitirmeden sadece yardım etmektir.

Evren ERGÜL

Genel Sekreter

Milyarder olmamıza gerek yok. DEYADER bir deniz yıldızı hikayesi. Ne kadar fark yaratabileceğimizi sadece biz belirleyebiliriz.

Gökçe ERGÜL

Üye

Hiç tanımadığınız insanlara yardımda bulunmanızı öneririm. Çünkü insanın ruhuna iyi gelen tek ilaç başka insanlara sevgiyle, iyi niyetle, açık bir kalple dokunabilmektir.

Raşit Barış Özdural

Üye

Bana, bütün yaşamım boyunca hayatımı kurarken ve kendimi geliştirirken destek olan o değerli insanların güzel hatıralarını yaşatma fırsatı veren bu değerli oluşuma, DEYADER’e teşekkür ederim.

İlkeler

Sosyal ve toplumsal sorumluluk sahibi, hizmet üretme isteği taşıyan, gelişime ve değişime açık, şeffaf ve hesap verebilen

İnsan haklarına, emeğe ve çevreye saygılı, katılımcı, dayanışmacı ve destekçi, tek ses, tek renk, tek nefes, hayvan dostu ve korumacı

Yeni Haberler

Dünya Engelsiz Yaşam Derneğinden En Son Haberler